Slide

Arvot ja yhteiskuntavastuu

Pikku-Syötteen yhteiskunnallinen vastuu
muodostuu sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta. Olemme olleet Suomalaisen työn liiton jäsenyritys jo vuodesta 2012 ja meille myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys- merkki samana vuonna.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Sosiaalinen vastuu

Olemme yksi Suomen yhdeksästä nuorisokeskuksesta ja yhteiskunnallisena tehtävänämme on tukea lasten ja nuorten hyvää elämää. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa tarjoamalla lapsille ja nuorille erilaisia yhteisöllisiä liikunnallisia palveluja sekä leiritoimintaa. Toimimme myös nuorten arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen sekä terveiden elämäntapojen vahvistajina.

Taloudellinen vastuu

Käytämme 100 % toimintamme tuloksesta nuorisotoiminnan kehittämiseen. mm. kouluttamalla henkilöstöämme, parantamalla infrastruktuuriamme, palveluitamme, välineistöä sekä kehittämällä ja uudistamalla aktiviteettejamme.

Ympäristövastuu

Ainutkertaisuutemme perustuu muun muassa upeaan sijaintiimme Syötteellä, Suomen eteläisimmällä tunturialueella. Yhteiskunnallisena yrityksenä välittämme luonnosta ja tunnemme ympäristövastuumme.

Vuoden 2013 lopulla siirryimme keskuksessamme maalämpöjärjestelmään. Maalämpöjärjestelmä on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, joka käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Vuonna 2014 siirryimme käyttämään täysin vihreää sähköä koko keskuksessamme. Käyttämämme sähkö tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista kotimaisella työllä – koska luonto on meille tärkeä! Osa keskuksemme sähköntarpeesta tuotetaan aurinkoenergialla.

Hotellin Ravintola Purossa tunnemme ympäristövastuumme ja suosimme lähellä tuotettua ruokaa. Koko Suomen ravintola-alan ruokahävikki on arvioiden mukaan 75 – 85 miljoonaa kiloa vuodessa. Suurin osa hävikistä syntyy linjastoruokailujen tarjoilutähteistä ja ylivalmistetusta ruoasta, joita ei voida hyödyntää uudelleen.

Tähän pyrimme vastaamaan reseptiikkaa kehittämällä ja ruuan valmistusta jaksottamalla. Olemme myös aloittaneet hävikkiruoan myymisen edulliseen hintaan ResQ-sovelluksen kautta ensimmäisinä Pudasjärven alueella.