Slide

NUOTTA-valmennus

Yhdessä kohti parempaa fiilistä

Jokainen tarvitsee vähän vetoapua joskus. Olkapää oikeassa kohdassa ja sydämen rohkaisu elämän taitekohdassa voi olla nuorelle käänteentekevä kokemus. Meille tullaan hengähtämään turvallisessa ympäristössä ja välittävässä, ammattitaitoisessa seurassa.

Irtiotto arjen pyörityksestä ja paineista tekee kelle tahansa hyvää. Meillä nuoret pääsevät pysähtymään mutta myös kokemaan upeita seikkailuja, joita tunturialueemme luonto ja monipuoliset aktiviteettimme mahdollistavat.

Nuotta-valmennuksemme aikana nuori kohdataan, huomioidaan ja kutsutaan dialogiin tämän omilla ehdoilla. Täällä kaikki kuuluvat porukkaan ja tiimin voimalla uskaltaudutaan kokemaan uusia tilanteita ja tunteita.

Mikä Nuotta-valmennus?

Pikku-Syötteellä on järjestetty valtakunnallista Nuotta-valmennusta jo vuodesta 2010 lähtien. Nuotta on sosiaalisen vahvistamisen palvelu- ja valmennusmuoto. Valmennus on tarkoitettu 13– 28-vuotiaille nuorille, jotka ovat työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön piirissä. Vuonna 2023 Pikku-Syötteellä järjestetään nuottamuotoisia valmennuksia myös laajennetulle kohderyhmälle.

Valmennuksen kesto on keskimäärin kolme päivää. Valmennuksen pituus voi kuitenkin vaihdella yhdestä päivästä viikkoon, sillä jokaisen ryhmän kohdalla tehdään yksilöllinen suunnitelma ja tarpeet voivat vaihdella.

Toiminnan tarkoituksena on nuorten arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen sekä lähettävien tahojen palveluprosessin tukeminen. Mukana valmennuksessa työskentelee alueellinen yhteistyöverkosto. Verkosto koostuu alueen yrityksiä ja yhdistyksistä, etsivästä nuorisotyöstä, kuntien opetus- ja sosiaalitoimista sekä työpajoista ja oppilaitoksista.

Pikku-Syötteen Nuotta –valmennus
voidaan jakaa karkeasti kahteen eri malliin

Keskusteleva Nuotta –valmennus

Keskusteleva Nuotta-valmennus rakentuu erilaisista teemallisista keskusteluista ja kiireettömästä yhdessäolosta. Malli tarjoaa mahdollisuuden kokea erilaisia sosiaalisia tilanteita turvallisesti esimerkiksi taiteen tai seikkailullisten harjoitteiden kautta.

Nuori pääsee kokemaan seikkailullisia kokonaisuuksia, jotka ovat tukemassa keskustelevaa valmennusta. Aktiviteetit on valittu nuorten itsensä toimesta, nuoren oma osallisuus on kaiken toiminnan perustana.

Seikkailullinen Nuotta -valmennus

Seikkailullisen Nuotta -valmennuksen teemallinen sisältö ja henkilökohtaiset keskustelut sijoittuvat toiminnan sisälle. Nuorille avataan toiminnan tarkoitus ja tavoitteet, mutta he ovat itse mukana luomassa kokonaisuutta. Pyritään tarjoamaan tilaa keskusteluille, mutta annetaan mahdollisuus niiden toteutumiselle tavanomaisesta poikkeavissa tilanteissa kuten vaikka hiihtohississä. Tässä valmennusmallissa toiminta ja seikkailu ovat keskeisiä menetelmiä. Tavoitteena on nuoren sosiaalisten taitojen vahvistuminen, terveellisten elämäntapojen oppiminen sekä itsetunnon kohentuminen.

Teemat

Minä, sinä ja me

Yhdessätekemisen taidot

Hyvä me!

Ryhmäytymisen iloa

Ei ahista

Stressinhallintataidot

Nyt riitti

Elämää kuormittavat asiat ja elämää suojaavat asiat

Tässä minä olen

Omien taitojen löytöretki

Paljonko kello?

Aikatauluissa pysyminen

Freeshi meininki

Uni, ravinto ja liikunta tasapainoon

MUN koti

Siisteys, arki ja yksin asuminen

Ota yhteyttä niin kerromme lisää

nuottavalmennukset@pikkusyote.fi