NUOTTA-valmennus

Pikku-Syötteellä on järjestetty valtakunnallista Nuotta – valmennusta jo vuodesta 2010 lähtien. Nuotta on sosiaalisen vahvistamisen palvelu- ja valmennusmuoto. Valmennus on tarkoitettu 13-28 – vuotiaille nuorille, jotka ovat työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön piirissä.Pikku-Syötteen Nuotta -valmennus

Nuotta -valmennuksessa nuori kohdataan aidosti ja hänet huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Dialogisuus on Nuotta – valmennuksen yksi tärkeimmistä elementeistä.

Valmennuksen kesto on keskimäärin kolme päivää. Valmennuksen pituus voi kuitenkin vaihdella yhdestä päivästä viikkoon, sillä jokaisen ryhmän kohdalla tehdään yksilöllinen suunnitelma ja tarpeet voivat vaihdella.

Toiminnan tarkoituksena on nuorten arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen sekä lähettävien tahojen palveluprosessin tukeminen. Mukana valmennuksessa työskentelee alueellinen yhteistyöverkosto. Verkosto koostuu alueen yrityksiä ja yhdistyksistä, etsivästä nuorisotyöstä, kuntien opetus- ja sosiaalitoimista sekä työpajoista ja oppilaitoksista.

Pikku-Syötteen Nuotta –valmennus voidaan jakaa karkeasti kahteen eri malliin.

Keskusteleva Nuotta –valmennus rakentuu erilaisista teemallisista keskusteluista ja kiireettömästä yhdessäolosta. Malli tarjoaa mahdollisuuden kokea erilaisia sosiaalisia tilanteita turvallisesti esimerkiksi taiteen tai seikkailullisten harjoitteiden kautta. Nuori pääsee kokemaan seikkailullisia kokonaisuuksia, jotka ovat tukemassa keskustelevaa valmennusta. Aktiviteetit on valittu nuorten itsensä toimesta, nuoren oma osallisuus on kaiken toiminnan perustana.

Seikkailullinen Nuotta -valmennusmallissa teemallinen sisältö ja henkilökohtaiset keskustelut sijoittuvat toiminnan sisälle. Nuorille avataan toiminnan tarkoitus ja tavoitteet, mutta he ovat itse mukana luomassa kokonaisuutta. Pyritään tarjoamaan tilaa keskusteluille, mutta annetaan mahdollisuus niiden toteutumiselle tavanomaisesta poikkeavissa tilanteissa kuten vaikka hiihtohississä. Tässä valmennusmallissa toiminta ja seikkailu ovat keskeisiä menetelmiä. Tavoitteena on nuoren sosiaalisten taitojen vahvistuminen, terveellisten elämäntapojen oppiminen sekä itsetunnon kohentuminen.

Ota yhteyttä:

Janne Komulainen
Nuottakoordinaattori
+358 50 464 6769
janne.komulainen (@) pikkusyote.fi