Työkalupakki

Työkalupakki on erilaisten sosiaalisen vahvistamisen teemojen paketti, joista voi valita leirille yhden tai useamman teema-kokonaisuuden. Teema-osiot kestävät n. 2 tuntia ja jokainen niistä sisältää ryhmäytymisen harjoituksia sekä valitun teeman käsittelyä erilaisten harjoitusten ja ryhmäkeskustelujen kautta. Jokainen teema voidaan toteuttaa eri ikäryhmille alakoululaisista yläaste-ikäisiin, JOPO-luokkiin ja toisen asteen opiskelijoiden ikäryhmään asti.

Sosiaalisen vahvistamisen teemoja voidaan valita sekä alakoululaisten leirikouluihin sekä nuorille tarkoitettuihin POP-leireihin että muihin räätälöityihin sosiaalisen vahvistamisen leirikokonaisuuksiin. Ikäryhmä ja ryhmän mahdolliset erityistarpeet huomioidaan ennen leiriä, kun ohjaaja ottaa ryhmään yhteyttä etukäteen.

Työkalupakin teemojen hinnat ovat 85 €/ryhmä.


Tunnetyöpaja – tunteisiin tutustumista ja tunnetaitojen harjoittelua

Tunnetyöpaja alkaa ryhmäytysharjoituksilla, joista siirrytään sujuvasti tunteisiin tutustumiseen. Tunteiden nimeäminen voi olla meille vierastakin, jos emme ole niistä tottuneet puhumaan. Kaikki tunteet ovat kuitenkin sallittuja ja luonnollisia, me kaikki tunnemme niitä. Tunteet ovat ok – kaikki teot eivät. Opetellaan käsittelemään tunteita ja löytämään suotuisia tapoja ilmaista tunteita. Harjoitteet ovat kaikille ikäryhmille sopivia.

Omien taitojen löytöretki – itsetunnon ja omien voimavarojen vahvistamista ja löytämistä

Sisältö alkaa ryhmäyttävillä harjoitteilla, joista siirrytään teemaan liittyviin harjoitteisiin. Etsitään yksilön omia selviytymiskeinoja ja voimavaroja selvitä elämässä. Kannustetaan ja nostetaan esille yksilön olemassa olevia taitoja, mutta mietitään myös uusia asioita joita voisi tehdä omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Koulukiusaaminen tapetille – koulukiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen

Ryhmä aloitetaan pohtimalla kiusaamista ja sitä mitä se oikeastaan on. Puhutaan tunteista ja siitä kuinka ne ovat ok, mutta teot eivät. Puhutaan erilaisuudesta ja erilaisista luonteista ja siitä kuinka jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Pohditaan asioita myös toisen yksilön näkökulmista. Tehdään teemaan liittyviä harjoituksia.

Elämäni aarteet

Pohditaan asioita, jotka elämässä ovat hyvin. Tutustutaan omaan turvaverkkoon ja siihen mitä se tarkoittaa. Puhutaan huolista ja koetetaan löytää keinoja huolien ja askarruttavien asioiden käsittelyyn. Lopuksi jokainen tekee oman voimamuiston ja tehdään jollekin läheisellekin yllätys.