Suomen nuorisokeskukset

Suomen nuorisokeskusyhdistyksen valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyvää elämää.

Suomen nuorisokeskukset – Suomen suurin leirikoulujärjestäjä!Nuorisokeskukset tarjoavat elämyksellisen, turvallisen ja kehittävän toimintaympäristön. Nuorisotyön ja kasvatuksen erityisosaamisellamme tuemme nuorten osallisuutta, kasvua ja kehitystä kohti aktiivista kansalaisuutta.

Asiantuntemuksemme nojaa toimintaan lasten ja nuorten kanssa, yhteistyöhön kuntien, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä asemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kumppanina osana valtakunnallista nuorisopolitiikkaa.

www.snk.fi

Suomen nuorisokeskukset