Nuorisokeskus Pikku-Syöte

Pikku-Syöte on yksi Suomen yhdeksästä opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymästä nuorisokeskuksesta ja osa Suomen nuorisokeskusyhdistystä (SNK ry). Suomen nuorisokeskusyhdistys ry on nuorisolaissa mainittujen valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyötä, palveluita ja kehittämistä koordinoiva taho.Suomen suurin leirikoulujärjestäjä

Suomen nuorisokeskukset ovat maamme suurin ja monipuolisin leirien järjestäjä. Teemme nuorisotyötä suurella sydämellä ja kehittävällä otteella luomalla lapsille ja nuorille elämänmittaisia muistoja. Toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Opettajilta keräämme kiitosta siitä, että leirikoulumme tukevat OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja ryhmähenkeä.

Nuorisokeskukset tukevat hyvää elämää

Nuorisokeskusten tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Järjestämme muun muassa luontoon, liikuntaan, taiteisiin, sosiaalisiin taitoihin, ympäristötaiteeseen sekä eräseikkailuihin suuntautuneita nuorisoleirejä. Leirivalikoimastamme löytyy myös ryhmäytymiseen ja nuoren voimavarojen vahvistamiseen tähtääviä leirimuotoja.

Nuorisokeskusten arvopohja

Nuorisokeskuksissa toimitaan yhteisten arvojen mukaisesti. Arvot ovat nuorisokeskusten toiminnan keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa.


Suomen nuorisokeskusten yhteiset arvot ovat:

Arvokas nuorisotyö

Yhdenvertaista, aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista turvallisessa ympäristössä. Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Aito kokemus

Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä. Aito kokemus on enemmän – se on seikkailu.

 

Elämän ja luonnon kunnioittaminen

Elämänhallinnan vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä. Kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

Kehittyvä yhteisö

Olemme innostava ja luova kumppani. Toimimme sydämellä ja ammattitaidolla. Into uudistua on läpi elämän jatkuvaa oppimista.

Tervetuloa nuorisokeskuksiin!

 

www.snk.fi