Slide

Vuolle Setlementti ry – Luomme yhteisiä kasvutarinoita

Vuolle Setlementti ry on vuonna 1944 Ouluun perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen kansalaisjärjestö. Vuolteen toiminta koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat: yleissivistävää koulutusta tarjoava Vuolteen opisto, yksilön voimavaroja vahvistavia palveluita tarjoava Hyvinvointipalvelut, Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte sekä terapia- ja työyhteisöpalveluita tarjoava Kandela terapiapalvelut. Vuolle on mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Vuolteen monipuoliset toimintamuodot tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan. Laaja toiminta koskettaa vuosittain jopa 10 000 oululaista, joista jokaisella on oma uniikki tarinansa.

Vuolle Setlementti ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen ja kansainväliseen setlementtiliikkeeseen, jonka keskusjärjestöinä toimivat Suomen Setlementtiliitto ry (SSL ry) ja International Federation of Settlements (IFS). SSL:ssa on jäsenenä 37 rekisteröityä paikallisyhdistystä. IFS on sekä YK:n että Euroopan Neuvoston virallinen yhteistyöjärjestö, jonka jäseniä on 40 maassa.

Vuolle Setlementti on ollut vuodesta 2019 lähtien osa ARVO-liittoa. ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto, jonka jäsenet ovat erityisen kiinnostuneita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisesta. Ne käyttävät taloudellisen voittonsa ympäröivän yhteiskunnan pitkäjännitteiseen kehittämiseen ja laadukkaiden, asiakkaidensa hyvinvointia parantavien palveluiden tuottamiseen.

Tutustu konsernimme palveluihin