Slide

Kuvaus ja historiaa

Vuolle Setlementti perusti Syötekeskuksen vuonna 1982. Alkuvuodet keskus toimi hiihto- ja laskettelukeskuksena, mutta jo silloin nuorisotyöllä oli toiminnassa vahva asema. Varsinainen nuorisokeskustoiminta aloitettiin vuonna 1994.

Pikku-Syötteen nuorisokeskuksen peruskivi muurattiin 6. helmikuuta 1993. Rakennuksen lattian alle sinetöitiin perustamisen kunniaksi teräslieriö, jonka sisään säilöttiin nuorisokeskuksen peruskirja, Vuolle Setlementin (ent. Oulun Setlementti) johtokunnan kokouspöytäkirjaote rakentamispäätöksestä, paikkakunnalla ilmestyvät sanomalehdet; Iijokiseutu, Kaleva, Kansan Tahto, Liitto ja Pohjolan työ sekä käytössä olevat kolikkorahat. Rakentaja ei kuuleman mukaan tohtinut laittaa lieriöön setelirahoja, koska epäili niille olevan akuutimpaa käyttöä lähitulevaisuudessa. Peruskiven päämuurarina toimi Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen, avustajinaan noin 100 kutsuvierasta. Muuraukseen osallistuivat myös noin 500 muurauspaikalle lasketellutta nuorta sekä muu ulkoileva yleisö.

Toiminta-ajatus ja arvopohja

Pikku-Syötteen (ent. Oulun Setlementin Nuorisokeskus Syötteen) on suunnitellut Oulun Ympäristökehitys Oy ja runkourakan rakentajana toimi Asuntoinsinöörit Oy. Rakennustyöt toteutettiin nuorisotyölain ja asetuksen mukaisena hankkeena ja urakka oli ensimmäinen puhtaasti järjestöpohjainen toteutus Suomessa.

Pikku-Syötteen toiminta-ajatus perustuu setlementtiliikkeen arvoihin ja toiminnan alkuperäisenä ajatuksena oli tuoda nuorisolle ja muille käyttäjäryhmille mahdollisuus kehittää itseään keskuksessa tapahtuvien toimintojen kautta. Keskuksen toivottiin tuovan Syötteen alueelle kaivattua ympärivuotista toimintaa erilaisen koulutus-, kurssi-, ja opetustoiminnan myötä.

Varsinainen nuorisokeskustoiminta aloitettiin, kun Pikku-Syötteen toimitilat vihittiin käyttöön 5.2.1994. Näin ollen Pikku-Syötteen nuorisokeskustoiminta täytti tänä 2019 jo 25 vuotta!

Pikku-Syötteen perustaja, Vuolle Setlementti ry, juhlii vuonna 2019 jo 75 vuotiasta taivaltaan pohjoissuomalaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Perusarvomme eivät ole muuttuneet vuosien saatossa, vaan teemme edelleen töitä yksilön elämänhallinnan edistämisen, elinikäisen oppimisen, yhteisöllisyyden sekä hyvinvointia edistävien toimintamuotojen kehittämisen eteen.