Slide

Suomen nuorisokeskusyhdistys – SNK

SNK logoPikku-Syöte on yksi Suomen yhdeksästä nuorisokeskuksesta ja osa Suomen nuorisokeskusyhdistystä. Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on nuorisolaissa mainittujen valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyötä, palveluita ja kehittämistä koordinoiva taho.

Yhdistys edistää nuorten sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä tukemalla ja kehittämällä valtakunnallisia nuorisokeskuksia ja nuorisotoimialaa Suomessa. SNK ry ja valtakunnalliset nuorisokeskukset toteuttavat suomalaisen nuorisolain tavoitteita ja tehtäviä.

Suomen suurin leirikoulujärjestäjä

Suomen nuorisokeskukset ovat maamme suurin ja monipuolisin leirien järjestäjä. Teemme nuorisotyötä suurella sydämellä ja kehittävällä otteella tarjoamalla lapsille ja nuorille elämänmittaisia muistoja. Toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Nuorisokeskusten arvopohja

Nuorisokeskuksissa toimitaan yhteisten arvojen mukaisesti. Arvot ovat nuorisokeskusten toiminnan keskeisiä periaatteta ja reunaehtoja, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa.

Suomen nuorisokeskusten yhteiset arvot ovat:

Leirikoulu Pikku-Syötteellä antaa unohtumattomia elämyksia lapsille ja nuorille.

Arvokas nuorisotyö

Yhdenvertaista, aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista turvallisessa ympäristössä. Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Aito kokemus

Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä. Aito kokemus on enemmän - se on seikkailu.

Elämän ja luonnon kunnioittaminen

Elämänhallinnan vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä. Kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

Kehittyvä yhteisö

Olemme innostava ja luova kumppani. Toimimme sydämellä ja ammattitaidolla. Into uudistua on läpi elämän jatkuvaa oppimista.

Tervetuloa nuorisokeskuksiin!

Nuorisokeskukset tunnetaan ja niitä arvostetaan yhteiskuntavas­tuullisena palvelu- ja kehittämiskeskusverkosto­na. Nuorisokeskukset tuottavat lisäarvoa nuori­sotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.